“Thomas is oprichter en eigenaar van een succesvol ICT-bedrijf. Alhoewel de zaken goed lijken te lopen, valt het Thomas jaar na jaar tegen wat er uiteindelijk onder de streep aan winst overblijft. Ondanks verbeterinspanningen van hem en zijn medewerkers lukt het Thomas niet het lek boven tafel te krijgen en de winst structureel te verhogen”

 “Saskia is medeoprichter en directeur van een jong en zeer succesvol bedrijf in financiële diensten. Het bedrijf bestaat 2 jaar en heeft inmiddels een omzet van € 1,6 mln.  Saskia en haar medeoprichters hebben zich ten doel gesteld in twee jaar te groeien naar een omzet van € 10 mln. Naast de andere uitdagingen die deze groei, van gemiddeld 150% per jaar, met zich meebrengt, realiseren ze zich dat voor deze groei een adequate beheersing van de financiële positie, inclusief forecasts, absoluut noodzakelijk is.”

 “Marc is DGA van een technische groothandel. Naast de groothandelsactiviteiten levert hij ook samengestelde producten op maat voor zijn klanten. Hiervoor hanteert hij zelf opgestelde prijslijsten. Marc is steeds meer onzeker of al zijn geleverde producten wel winst opleveren, laat staan kostendekkend zijn. Hij is daarom erg benieuwd naar de werkelijke kostprijzen van zijn producten. Waarmee hij zijn winst structureel kan verhogen door zijn prijsstelling te optimaliseren en/of zijn productportfolio aan te passen.”

Zomaar wat voorbeelden van worstelingen met het structureel verhogen van bedrijfsresultaten.
Waar worstel jij mee?

 

Hoe zou het voor jou zijn als...

... je zeker weet dat al je producten en diensten een winstgevende prijsstelling hebben?
... je een actueel inzicht hebt in de winstbijdrage per klant, productgroep of afdeling?
... je de kosten en prestaties van je bedrijf, en de afwijkingen daarin, continue kunt monitoren en bewaken?
... je de beschikbare capaciteiten binnen je bedrijf optimaal benut?
... je maandelijks de actuele resultaten van je bedrijf kunt spiegelen aan de door jou opgestelde forecasts, met een gedetailleerde analyse van de afwijkingen?
... je zeker weet of  je een (potentieel) grote order tegen scherpe condities winstgevend kunt realiseren?

Kortom: je beschikt over vele inzichten en daarmee verbeterkansen, waarmee jij je bedrijfsresultaten structureel kunt verhogen!

 

HOE COLSTEE-IAP JOU HELPT

Als ambitieuze manager wil jij je bedrijfsresultaten verhogen, bij voorkeur structureel. Je worstelt echter met de aanpak ervan. Je hebt geen idee, waar in je bedrijf de beste verbeterkansen liggen. Door je drukke dagelijkse werkzaamheden mis je de aandacht en tijd om hier structureel mee aan de slag te gaan.
Colstee-IAP ondersteunt je bij het verhogen van je bedrijfsresultaten en het versterken van je bedrijfsvoering op basis van inzichten uit je actuele bedrijfsprestaties. Ik analyseer jouw bedrijfsprestaties, reken ze door, combineer ze en adviseer pro-actief over mogelijke verbeterkansen.  Tevens adviseer ik over de implementatie en realisatie van de verbeteringen.

Pilotfase

 

De pilotfase is er op gericht een beeld te krijgen wat ik voor jouw organisatie kan betekenen op basis van de beschikbare informatie. En welke concrete stuurinformatie hieruit is te destilleren. In deze fase wordt zoveel mogelijk informatie over jouw bedrijf verzameld vanuit  verschillende bronnen, zoals grootboekadministratie, verkoopfacturatie, inkoopfacturatie, salarisadministratie, urenstaten, planningen etc. Ik analyseer en combineer de verkregen informatie en stel een managementrapportage op, waarmee direct al de eerste inzichten in je bedrijfsprestaties zichtbaar worden.

Ondersteuning bedrijfsvoering

In de fase “Ondersteuning Bedrijfsvoering” worden de geactualiseerde brongegevens maandelijks verwerkt in een managementrapportage. In deze managementrapportage worden diverse inzichtgevende rapportages opgenomen, zoals:
- de aan deze maand toe te rekenen opbrengsten, kosten en resultaten per product, productgroep, klant en klantgroep;
- de productiviteiten per afdeling, per medewerker, per productiemiddel en per werkproces;
- de winstbijdragen per product, productgroep, afdeling en medewerker;
Tevens wordt maandelijks een resultaatforecast opgesteld respectievelijk bijgewerkt. Afwijkingen worden gesignaleerd en geanalyseerd. De managementrapportage wordt proactief aangevuld met relevante nieuwe inzichtgevende rapportages.
In een maandelijks overleg worden de managementrapportage alsmede de hieruit gesignaleerde verbeterkansen besproken.
 

Voor Wie?

Wij richten ons met name op directieleden en managers, in de profit- en non-profit sector die:
- Een gedetailleerd inzicht willen hebben in hun actuele bedrijfsprestaties;
- Kansrijke verbeteringen willen benutten om hun bedrijfsresultaat structureel te verhogen;
- Behoefte hebben aan een onafhankelijk klankbord voor hun bedrijfsvoering;
- Zich zeker(der) willen voelen bij het nemen van belangrijke bedrijfsbeslissingen;
- Willen beschikken over overtuigende argumenten bij het verwerven van draagvlak voor beslissingen.

 

 

DIENSTEN

Focus op Winstgroei

Colstee IAP helpt jou je winstgevendheid structureel te vergroten.

Door analyse van de kwantitatieve brongegevens van je organisatie in een maandelijkse managementrapportage worden knelpunten en verbetermogelijkheden direct zichtbaar.

Tijdens de maandelijkse bespreking van de managementrapportage worden de hieruit voortvloeiende concrete verbeterkansen benoemd en besproken.

Resultaat: Continue resultaatverhoging door structurele aanpak van knelpunten in je bedrijfsvoering.
 
Financiële Stabiliteit

Colstee IAP helpt je met het reduceren van de financiële risico’s.

Door inzicht in je huidige financiële positie en het opstellen van adequate resultaat- en werkkapitaal-prognoses, wordt snel zichtbaar wanneer je welke risico’s loopt.

Door hierop te anticiperen bij het maken van keuzes en/of het nemen van aanvullende maatregelen, beperk je de  financiële risico’s aanzienlijk.

Resultaat: De financiële continuïteit van je bedrijf wordt adequaat gewaarborgd
Strategie Workshop

Colstee IAP helpt je met het ontdekken van de beste strategische kansen voor je bedrijf.

In inspirerende workshops, samen met je medewerkers, analyseren we de kansen en bedreigingen uit de omgeving en de sterkte en zwakten van je bedrijf.

Samen ontdekken we zo de meest kansrijke strategische doelen specifiek voor jouw bedrijf.

Resultaat: Kansrijke strategische doelen die leiden tot structurele winstgroei
 
Klankbord bedrijfsvoering

Colstee IAP ondersteunt je bij al je vragen over de bedrijfsvoering en denkt hierbij proactief met je mee.

De combinatie van mijn ruime ervaring en een frisse blik, niet gehinderd door ‘bedrijfsblindheid’, garandeert een deskundig en onafhankelijk advies.

Hiermee help ik ondernemers bij het nemen van de juiste bedrijfsbeslissingen en het versterken van de bedrijfsvoering.

Resultaat: Samen realiseren we betere beslissingen voor een sterke bedrijfsvoering

OVER MIJ

Ik ben Erik Colstee, woonachtig te Reeuwijk en oprichter van Colstee IAP. Al ruim 25 jaar adviseer en ondersteun ik organisaties op het gebied van algemeen management, financieel management en ICT.

Met als achtergrond de studies HTS-werktuigbouw (specialisatie Bedrijfskunde) en Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit, ben ik in mijn werkzame leven actief geweest als consultant, interim manager en projectmanager bij uiteenlopende bedrijven en organisaties.

Mijn kracht ligt in het initiëren, realiseren en implementeren van complexe veranderingstrajecten op het gebied van organisatie, bedrijfsvoering, financieel management en ICT. Afhankelijk van de vraag kan ik adviseren over de aanpak of kan ik het management van het traject geheel of gedeeltelijk overnemen. Mijn brede kennis en ervaring van zowel algemene bedrijfsvoering als financiële bedrijfsvoering staan garant voor krachtige verbeteringen vanuit een integraal perspectief.

Mijn opdrachtgevers waarderen mij om mijn resultaatgerichtheid en mijn vermogen om snel bedrijfsprocessen te kunnen analyseren en te versterken met creatieve slimme oplossingen. Ook mijn inzicht in de financiële bedrijfsvoering en mijn sterke bedrijfseconomische analyses worden gewaardeerd. Daarnaast vindt men dat ik goed kan luisteren, rustig kan analyseren, me onafhankelijk opstel en tot weloverwogen adviezen kom. Ze vinden mij een bruggenbouwer die relaties kan herstellen, opbouwen en versterken en die mensen verbindt.

CONTACT

Ben je benieuwd hoe ik je kan helpen?
Wil je kennismaken, of heb je al een concrete vraag voor een kosteloos advies?

Bel mij, of stuur een bericht.

drs. ing. Erik Colstee

Armstronglaan 22
2811SR Reeuwijk
06 5355 7159
erik@colstee-iap.nl
Scroll to top